Weblog en nieuws

De Stichting “Bernard Matemera Foundation” is ongelooflijk trots op initiatiefneemster en Bestuurslid Jose de Goede die voor al haar inspanningen om onder de meest extreme situaties voedseltransporten in Zimbabwe te organiseren op maandag 26 april is geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Jose: ‘Ik was volkomen verrast toen Burgemeester Dieudonné Akkermans liet weten dat ik een Koninklijke Onderscheiding kreeg. Ik moest er zelf erg aan wennen en even laten landen! Maar langzaamaan voel ik me heel trots en vereerd met mijn onderscheiding. Vooral dat de aanvraag uit Zimbabwe is gekomen, dat maakt het nog dierbaarder en waardevoller voor mij!’
José de Goede reist al 23 jaar naar Zimbabwe voor De Stichting “Bernard Matemera Foundation” om de voortgang van de lopende projecten te controleren en begeleiden. Iedere keer verzint zij nieuwe projecten waar mee zij een enorme bijdrage levert aan gezondheid, educatie en arbeid. Talloze gezinnen zijn door de projecten van De Stichting “Bernard Matemera Foundation” in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Maar de Koninklijke onderscheiding die José in ontvangst heeft mogen nemen is met name vanwege haar niet aflatende betrokkenheid bij de inwoners van Zimbabwe tijdens noodsituaties. Vanuit deze betrokkenheid heeft zij de afgelopen jaren talloze voedseltransporten georganiseerd die zij persoonlijk met enorme trucks langs de roadblocks van de Zimbabwe Republic Police naar de uitgehongerde bevolking heeft gebracht. Lastige klimatologische omstandigheden en de politiek zijn bij voortduring verantwoordelijk voor grote droogte en water- en voedsel tekorten. José zamelt via de stichting geld in waarmee zij tienduizenden tonnen maismeel inkoopt om de hongersnood af te wenden en de gezinnen voor een paar maanden veilig te stellen met voedsel. Deze voedseltransporten worden vaak gehinderd en de situatie is ronduit onveilig. Maar dat heeft haar nooit tegengehouden om het eten op de juiste plek te krijgen. In de loop der jaren heeft José een heel sterke en emotionele band gekregen met de bevolking die haar liefkozend Josy noemen. Het is geweldig dat Jose de Goede op deze manier in het zonnetje wordt gezet.

Hartelijke groet namens De Stichting “Bernard Matemera Foundation”